Laudamus Första hjälpen och hjärt-lungräddning

Första hjälpen och hjärt-lungräddning

Första hjälpen och hjärt-lungräddning är viktiga kunskaper. Genom att ha dessa kunskaper så minskar risken för allvarliga skador samt att det ökar chansen till överlevnad. Om du inte har dessa kunskaper så rekommenderar vi dig att gå en kurs hos Hjärtgruppen. Du kan dels gå en första hjälpen kurs men även en HLR utbildning. Du utbildas av läkare som är certifierade och med en första hjälpen kurs och en HLR utbildning har du sedan kunskaper som kan göra att du kan rädda liv.

Gå en kurs i HLR

HLR står för hjärt-lungräddning. Varje år drabbas kring 10 000 människor av hjärtstopp och det utanför ett sjukhus. Om du har kunskap i HLR kan du snabbt hjälpa till. Med en HLR utbildning får du rätt kunskaper. Det krävs snabba åtgärder när en människa drabbas av hjärtstopp. Med HLR ökar chanserna till att personen överlever. Bra är även om du vet hur du ska använda en hjärtstartare.

Första hjälpen kurs

Att kunna första hjälpen är även det bra. Om en olycka skett så kan du med dessa kunskaper rädda liv. Genom en första hjälpen kurs får du dessa kunskaper. Du vet i vilken ordning du ska hjälpa till och på vilket sätt. Man brukar tala om LABC som är förkortningar på vad du ska göra. L står för livsfarligt läge. Du lär dig bedöma vad som är livsfarligt läge och åtgärda det. A är för andning, du lär dig frigöra andningsvägar. B är för blödning och du lär dig stoppa dessa. C är för chock, vilket är vanligt att människor drabbas av när de varit med i en olycka.

1 Feb 2016