Laudamus Hjälp med arbetsrättsliga problem

Hjälp med arbetsrättsliga problem

Få hjälp av duktiga advokater:

## INVALID RSS URL: https://n.nu/rss.php?language=svenska&show=all&items=7&sortby=linkregtime&owner=3786&category=16 ##

Advokater

Bor du i Helsingborg och har problem på din arbetsplats så kanske du kan behöva ta hjälp av en advokat. En bra advokat i Helsingborg kan nämligen hjälpa dig med olika typer av arbetsrättsliga frågor som berör till exempel anställningsavtal eller andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. En advokat kan även hjälpa dig med att se över en eventuell uppsägning för att säkerställa att denna gått till på rätt sätt.

Vad är arbetsrätt?

Många advokatbyrårer arbetar med just arbetsrätt och med det menas den del av lagstiftningen som reglerar förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den svenska arbetsrätten består av 5 delar:

  • Den kollektiva arbetsrätten
  • Regler om arbetstagarinflytande
  • Anställningsförhållandets rätt
  • Arbetsmiljörätten
  • Arbetsmarknadsreglering

Vad gäller vid en uppsägning?

En uppsägning är något både den anställde och arbetsgivaren har rätt till men det är förhållandevis enklare för den anställde att säga upp sig än tvärtom. De vanligaste skälen till att bli uppsagd är arbetsbrist eller personliga skäl, men för att dessa skäl ska räknas som giltiga så behöver det gå till på ett juridiskt korrekt sätt.

Uppsägning på grund av arbetsbrist - Arbetsbrist är ett samlingsnamn för saker som inte handlar om arbetstagaren personligen. Det kan handla om att bolaget ska göra stora förändringar i sin organisation och därför kommer att behöva strukturera om arbetsuppgifter på ett sätt kräver att att arbetstagarens tjänst plockas bort.

Uppsägning av personliga skäl - Här måste arbetstagaren ha misskött sig påtagligt under lång tid på ett sätt som innebär att denne inte håller det som avtalats i anställningsavtalet. Olovlig frånvaro, arbetsvägran och sen upprepad ankomst räknas som skäl för uppsägning om dessa skett upprepade gånger och om varning gått ut till den anställde utan att förändring skett. Bristande arbetsförmåga på grund av en skada kan också utgöra skäl för uppsägning.

Arbetsrätten är full av regler och paragrafer som kan vara svåra att sätta sig in i och framför allt förstå innebörden av. En advokat i Helsingborg kan hjälpa dig att reda ut termerna och även arbeta för dig oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare.

1 Jun 2014