Laudamus Industrikomponenter

Industrikomponenter

Idag lyfter vi ämnet svensk industri och vad det är som gör att den är så stark. Svensk industri är stark sedan årtionden tillbaka; vi har ett mycket gott rykte på den internationella marknaden och ryktet vittnar om både kvalitet och effektivitet. Dessutom går det snabbt framåt för svensk industri. Vi är inne i en högkonjunktur vilket märks på våra produktioner. 

Men vad är det som gör svensk industri så stark? Anledningarna är säkert många men en handlar definitivt om att vi sköter våra industrier på exemplariskt vis. Vi ser till att investera både i högkvalitativa industrikomponenter, samt att varje komponent får genomgå regelbunden service så att de ska hålla för det hårda tryck de utsätts för.

Ventiler och ventilservice

Vi kan ta ventiler som ett exempel här - vanliga säkerhetsventiler. Många är de ventiler som finns i en fabrik och varje ventil fyller sitt unika, viktiga syfte. Vi gillar att ha uppdaterade komponenter och köper dem helst från leverantörer som vi känner förtroende för. När ventilerna arbetat en viss tid är det dags för ventilservice och då är det bästa alternativet att ha köpt ventilerna från en leverantör som erbjuder ventilservice som tjänst. det är ju trots allt de som är specialister på just de produkter man har köpt.

Det finns såklart många andra saker att prioritera högt när man driver en industriverksamhet, men att investera i högkvalitativa komponenter och deras service är en bra plats att starta på.

8 Apr 2017