Laudamus Luft-luft värmepumpar - Sparar pengar

Luft-luft värmepumpar - Sparar pengar

luft-luft värmepumpar

Luftvärmepumpar är ett sätt för villaägare att skära ner på kostnaden för uppvärmningen av huset. De består av en inomhusdel och en utomhusdel. Den delen som sitter på utsidan av huset tar värme från luften utifrån, och därför kan verkningsgraden variera. Denna varmare luft förs sedan in i huset med hjälp av en fläkt som sitter monterad på husets insida. Om det blir kallare ute genererar värmepumpen mindre värme och minskar på så sätt energibesparingen.

För exempelvis sommarhus, eller hus med dålig planlösning, är det därför inte garanterat att en luftvärmepump sparar in särskilt mycket pengar. Installationskostnaden varierar mellan 15000 kronor och 35000 kronor, så därför bör man vara säker på att det lönar sig att installera i det hus man har, baserat på planlösning och hur stor skillnad i temperatur man kan acceptera mellan rummen. Har man rätt planlösning och om allt annat stämmer kan man spara in cirka 30-50 % av husets värmekostnad på ett år.

Man brukar använda luftvärmepumpar som ett komplement till redan existerande uppvärmning, exempelvis direktverkande elvärme. Fördelarna med luftvärmepump är:

  • Miljövänlig eftersom den använder luften
  • Det går att använda den för att få kylapå sommaren
  • Lång livslängd och låg ljudnivå
  • Passar bra för hus med direktverkande elvärme
  • Enkel att installera

Det finns förstås en del nackdelar som till exempel:

  • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg eller ytjordvärme
  • Vid riktigt kalla temperaturer stänger den av sig och elkassetten eller elpatronen tar vid
  • Det finns vissa värmepumpar på marknaden som inte klarar vårt Svenska klimat
  • En del av dem är bullriga
  • Går inte att använda för att värma upp vatten.

Värmepumpar i sitt hus

Ett annat alternativ för villaägare är att ha värmepumpar i sitt hus. Det är en teknisk anordning som för värme från en plats till en annan del, som är kallare. Primärt tar den luft utifrån och "kramar" värmen ur den och transporterar den till en annan plats, det vill säga inomhus. På detta sätt sänker man även temperaturen utomhus. Tekniken i en värmepump är samma som i en kylanläggning, fast den är naturligtvis inverterad. De använder sig av samma metod. Denna metod kallas för kompressorprocessen, som är uppbyggd enligt följande fyra huvudkomponenter, nämligen förångare, kompressor, kondensor och strypanordning. Det är den teknik som används mest.

Förutom denna metod finns det en till som kallas för absorptionsprocessen, men denna metod ger en lägre verkan överlag, och används nästan bara för vissa kylskåpstillämpningar. Det finns många företag runt om i Sverige som saluför och installerar luftvärmepumpar och värmepumpar. luft -luftvärmepumpar är ett av dem, och de jobbar för att hjälpa villaägare att sänka sina värmekostnader.

13 May 2015